Tilbage

Pædagogik i skole og fritid

Carsten René Jørgensen, Anette Schulz , Trine Ankerstjerne

Forfattere: Carsten René Jørgensen, Anette Schulz, Trine Ankerstjerne, Katrine Zeuthen, Ulla Pedersen, Astrid Kidde Larsen, Frants Mathiesen, Signe Hvid Thingstrup, Jens Horsholt Mikkelsen, Torben Munkholm, Søren Berthelsen Holm, Ida Skytte Jakobsen, Tanja Phaff Louring, Maria Øksnes, Erika Zimmer Brandt, Marie Hagelskjær, Morten Anker Hansen, Dorte Stokholm, David Thore Gravesen, Bo Persson, Sven-Erik Holgersen, Karsten Bjerg Düring, Hanne Hauer, Lea Ringskou, Ejnar Sundsdal, Lone Wiegaard, Anne Bahrenscheer, Mathilde Sederberg, Jacob Noer Ahm, Vibe Larsen, Niels Ejbye-Ernst, Lene S.K. Schmidt, Stig Broström, Ivar Frønes, Helle Rabøl Hansen , Christian Graugaard

Pædagogik i skole og fritid henvender sig særligt til studerende, der har valgt specialiseringsdelen "Skole- og fritidspædagogik" på pædagoguddannelsen, og udgivelsen er komponeret omkring bekendtgørelsens kompetencemål for netop denne specialisering.

Bogen introducerer til de faglige temaer, der er centrale for denne del af pædagoguddannelsen, og dens 27 kapitler giver et grundigt og inspirerende afsæt for pædagogens arbejde i skole- og fritidsinstitutioner.

Alle kapitler indledes med et abstract, hvori kapitlets hoverpointer skitseres. Sidst i kapitlerne er der en række refleksionsspørgsmål og forslag til videre læsning. Flere kapitler indeholder billedmateriale, links, modeller, illustrationer og cases, der bidrager til en alsidig og varieret læseoplevelse. Stikordsregisteret bagest i bogen gør det let at finde frem til centrale teoretikere og vigtige pædagogiske begreber i de forskellige kapitler.

De 37 bidragende forfattere har alle fingeren på den pædagogiske puls, enten som undervisere og forskere på landets pædagoguddannelser, som forskere og professorer på danske og nordiske universiteter eller som konsulenter i relevante pædagogiske sammenhænge. Så med denne bog får du som studerende et godt grundlag for at udvikle sin professionelle faglighed inden for det skole- og fritidspædagogiske område.