Tilbage

Pædagogik i dagtilbud

Ayoe Quist Henkel, Ulla Pedersen , Frants Mathiesen

Forfattere: Ayoe Quist Henkel, Ulla Pedersen, Frants Mathiesen, Kirsten Krøigaard, Morten Anker Hansen, Dorte Stokholm, David Thore Gravesen, Hanne Hauer, Martin Blok Johansen, Kirsten Elisa Petersen, Lars Wahlun Pedersen, Vibe Larsen, Niels Ejbye-Ernst , Anette Boye Koch

Pædagogik i dagtilbud henvender sig særligt til dig,som er studerende på specialiseringsdelen "Dagtilbudspædagogik" på pædagoguddannelsen, og udgivelsen er komponeret omkring bekendtgørelsens kompetencemål for netop denne specialisering.

Du introduceres således til de temaer, der er centrale for denne del af pædagoguddannelsen, og udgivelsens 30 kapitler giver et grundigt og inspirerende afsæt for arbejdet med pædagogik i dagtilbud.

Alle bogens kapitler indledes med et abstract, hvor kapitlets hovedpointer skitseres, og de afsluttes med en række refleksionsspørgsmål samt forslag til videre læsning. Ofte vil teorien desuden blive uddybet via eksempler fra praksis, illustrationer og modeller. Med udgivelsen får du et spændende grundlag for at udvikle din faglighed i forhold til dagtilbudspædagogik samt rig mulighed for at studere den evigt relevante forbindelse mellem teori og praksis.