Tilbage

Pædagogik

Et overblik

Henrik Juul

Forfattere: Henrik Juul

Pædagogik - et overblik giver overblik over pædagogiske teorier og traditioner. Bogen gør dig i stand til at overskue forskelle og ligheder mellem mange forskellige teorier ved at inddele dem i fire overordnede traditioner:

  • pædagogisk realisme
  • humanistisk pædagogik
  • kritisk pædagogik
  • konstruktivistisk pædagogik

Pædagogik - et overblik rummer eksempler på pædagogiske tænkere og teorier, der udfylder disse fire traditioner. Bogen afsluttes med at give et overblik over den pædagogiske disciplin, didaktik, ved at inddele den i:

  • angelsaksisk didaktik
  • kontinental didaktik
  • didaktik i Danmark