Tilbage

Organisation - videregående uddannelser

Asbjørn Heide, Henrik Bendixen Sørensen , Kai Hansen

Forfattere: Asbjørn Heide, Henrik Bendixen Sørensen, Kai Hansen , Pia Lindkvist Knærkegaard

Denne 3. reviderede udgave er skrevet og tilpasset den nye fagplan til faget Organisation og arbejdspsykologi ved Akademiuddannelsen i Ledelse.

Bogen har især til formål at give læseren indblik i, hvordan organisations- og ledelsesteorien ændrer sig i takt med, at omgivelserne stiller ændrede krav til virksomhederne. Hensigten med bogen er at sætte læseren i stand til at analysere og vurdere ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger samt at kunne planlægge gennemførelse af organisatoriske ændringer.

Bogens centrale emner inden for organisation og ledelse er:

  • Strategi
  • Struktur, processer og kultur
  • Individ- og gruppeadfærd
  • Ledelse
  • Design og udvikling
  • Den lærende organisation

Udover Akademiuddannelsen henvender bogen sig også til korte og mellemlange videregående uddannelser, hvor organisation og ledelse udgør en del af pensum.