Tilbage

Organisation og ledelse i teori og praksis

Lars Krogh Jensen , Henriette Bjerreskov

Forfattere: Lars Krogh Jensen , Henriette Bjerreskov

Organisation og ledelse i teori og praksis giver en grundig introduktion til det at forstå og indgå i organisatoriske sammenhænge i produktions-, handels- og servicevirksomheder.

Bogen belyser en organisations udfordringer gennem emner som forandringer i omverden, organisationsstruktur, grupper og team, motivation, ledelse, kultur og etik, innovation, udvikling og strategi. Bogen er på samme tid teoretisk velfunderet og praksisorienteret i sin tilgang med øvelser og cases. Academica udgiver også en engelsk udgave: Organizational theory – a practical approach.

Målgruppen er studerende på videregående uddannelser, hvor fag som organisation og ledelse indgår.