Tilbage

Opsporing og underretning i dagtilbud

Mette Blauenfeldt, Susanne Elling , Susanne Uggerly

Forfattere: Mette Blauenfeldt, Susanne Elling, Susanne Uggerly, Mia Glendøs, Krishna Husted Vijayarankan, Louise Svendsen, Lars Ladefoged, Kamilla Shanti Melgaard, Charlotte Munch Nielsen, Kitt Ingemann Ivarsen, Lene Mosegaard Søbjerg, Anne Marie Villumsen, Kirsten Elisa Petersen , Anette Boye Koch

Tidlig opsporing og indsats er for alvor trådt ind i daginstitutionernes hverdag som en integreret del af pædagogens arbejde. De mange opgaver med at spotte børn i mistrivsel rejser en række dilemmaer i den pædagogiske praksis. Det gælder f.eks. tillidsforholdet til forældrene og ikke mindst, hvornår en mistrivsel er så markant, at den kræver en underretning til socialforvaltningen.

Denne bog sætter fokus på opsporing og underretning i dagtilbud i relation til børn, der ikke er i god trivsel. Dette arbejde involverer rammer, lovgivning og retningslinjer, men også konkret opsporingsarbejde, risikovurderinger og samarbejde med forældre og fagpersoner på vejen hen til underretningen og etableringen af det videre forløb. Bogen er med til at formidle viden om alle de mange facetter på denne vej.

Opsporing og underretning i dagtilbud henvender sig til studerende på den pædagogiske professionsuddannelse med speciale inden for dagtilbud samt til alle pædagoger på dagtilbudsområdet.

Forfatterne er ansat ved universiteter og professionshøjskoler eller er fagfolk, der på forskellig vis arbejder med børn og forældre i dagtilbuddet.