Tilbage

Oplevelsesøkonomi, 3. udgave

Jan Halberg Madsen

Forfattere: Jan Halberg Madsen

Oplevelsesøkonomien har siden starten af 2000’erne været i fokus i en dansk kontekst.

Denne bog er en grundig indføring i de teorier og redskaber, som er en del af begrebet oplevelsesøkonomi. Den er skrevet i et letforståeligt sprog og henvender sig til læsere, der ønsker en introduktion til oplevelsesøkonomi som samfundstendens og til oplevelser som fænomen i en kommerciel kontekst. Oplevelsesøkonomi veksler mellem teoripræsentationer, praktiske eksempler og cases, der beskriver potentialerne og mangfoldigheden i oplevelsesøkonomien.

Bogen er relevant for serviceøkonomistuderende og studerende ved beslægtede uddannelser samt praktikere, der ønsker inspiration, overblik og konkrete forslag til værktøjer og metoder til design af oplevelser.