Tilbage

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse

Lone Hansen, Torben Rosenkilde Jensen , Morten Dalbøge

Forfattere: Lone Hansen, Torben Rosenkilde Jensen , Morten Dalbøge

Bogen henvender sig primært finansøkonom- og finansbacheloruddannelserne og de øvrige videregående erhvervsakademiuddannelser samt andre videregående uddannelser, hvor faget erhvervsøkonomi eller økonomistyring indgår i undervisningsprogrammet.

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse giver en grundlæggende, praksisnær og tidssvarende fremstilling af:

  • Baggrunden for økonomien i en virksomhed
  • Analyse og vurdering af investeringsforslag
  • Analyse og vurdering af balancestruktur og finansieringsmuligheder
  • Opbygning af regnskabet og lovgrundlaget for virksomhedens årsrapport
  • Virksomhedsanalyse
  • Budgettering som økonomistyringsværktøj – herunder Balanced Scorecard.

Denne 8. udgave er opdateret med hensyn til lovgivning og satser pr. november 2021. Desuden er eksempler til de forskellige kapitler ajourført, således at de studerende oplever et tidssvarende og aktuelt materiale.

Bogen lægger sammen supplerende, digitalt materiale op til et dynamisk og varieret studieforløb vekslende mellem strukturerede forløb, individuelle forløb og projektarbejde.

Via underviser.hansreitzel.dk kan undervisere at downloade Excel-filer med eksempler fra bogen, løsningsskabeloner og vejledende løsninger til udvalgte opgaver.

For at understøtte læringen er der produceret flere undervisningsvideoerder behandler alle bogens emner. Til hver video er der udviklet et Excel-ark, der indeholder både løsningsskabelon og vejledende løsning, således at den studerende via selvstudium kan arbejde med faget i eget tempo og målrettet eget behov.