Tilbage

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse, 9. udgave

Lone Hansen, Torben Rosenkilde Jensen , Morten Dalbøge

Forfattere: Lone Hansen, Torben Rosenkilde Jensen, Morten Dalbøge , Tilde Mathiasen Kornum

Få indledningsvis en introduktion til retskilderne og skattemyndighederne, og dernæst en gennemgang af skattepligt og -opgørelse, ejendomsbeskatning og salg af fast ejendom, kursgevinstloven og aktiebeskatning. Bogen behandler også indkomstopgørelsen for virksomheder, skattemæssige afskrivninger, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, pensioner, moms og lønsumsafgift. Der er mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten.