Tilbage

Økonomisk metode, 3. udgave

Kenneth Hansen

Forfattere: Kenneth Hansen

Hvad er økonomisk metode for noget? Og hvordan gør man? Disse spørgsmål kan denne bog give dig svar på. Denne praksisnære lærebog giver dig et første indblik i økonomisk metode, herunder teknikker til dataindsamling og projektskrivning. Du får gennemgået principperne omkring teori, empiri og metode. Desuden introduceres du til arbejdsproces, problemformulering og projektskrivning. Du bliver bl.a. i stand til at præsentere data, analyser og vurderinger på baggrund af en veldefineret metodik samt til at indsamle og analysere data, fx forskellige virksomheds- og markedsanalyser. Hovedvægten er lagt på de kvantitative metoder og teknikker, som er nødvendige på de økonomiske uddannelser.

Bogen er målrettet den indledende metodeundervisning på de finansielle uddannelser, herunder finansøkonom, finansbachelor, financial controller, akademiuddannelsen og HD, men også på andre økonomiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor der indgår væsentlige elementer af metode.