Tilbage

Økonomisk metode, 2. udgave

Kenneth Hansen

Forfattere: Kenneth Hansen

Lærebogen indeholder grundlæggende metodelære, herunder såvel kvalitativ som kvantitativ metode med eksempler fra den finansielle branche. Lærebogen er rettet mod de finansielle uddannelser og er tilpasset undervisningen i økonomisk metode på finansøkonomuddannelsen.

Den studerende bliver bl.a. i stand til at præsentere data, analyser og vurderinger på baggrund af en veldefineret metodik samt til at indsamle og analysere data, fx forskellige former for virksomhedsanalyser, markedsanalyser mv.

Bogen er opdelt i fire dele:

  • introduktion til økonomisk metode, problemformulering, projektledelse og -planlægning samt gruppearbejde
  • kvalitativ metode
  • kvantitativ metode
  • projektskrivning

Til bogen knytter sig en hjemmeside (gå til siden her). Sidens videomateriale giver blandt andet løsninger på diverse Excel-relaterede problemer og ideer til, hvordan man kan anvende Word, Excel mv. i sin projektskrivning og databehandling.