Tilbage

Økonomiens kernestof

Jacob Graves Sørensen

Forfattere: Jacob Graves Sørensen

Økonomiens kernestof behandler kort og godt det centrale stofområde økonomi i samfundsfag på A-niveau. De centrale temaer er derfor:

- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
- globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
- makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Alle bogens kapitler åbnes med en case, præsenterer skridt for skridt centrale begreber og teorier og giver ”opskrifter” på fagets centrale færdigheder. Kapitlerne afsluttes med en eksamenslignende opgave, som giver mulighed for at anvende viden, begreber og teorier samt træne de forskellige skriftlige genrer, der står centralt i samfundsfag på A-niveau.