Tilbage

Offentlig forvaltning

et politologisk perspektiv

Jens Blom-Hansen, Jørgen Grønnegård Christensen , Lotte Bøgh Andersen

Forfattere: Jens Blom-Hansen, Jørgen Grønnegård Christensen, Lotte Bøgh Andersen, Søren Serritzlew, Thomas Pallesen, Vibeke Lehmann Nielsen, Martin Bækgaard, Peter Bjerre Mortensen, Anne Skorkjær Binderkrantz, Kim Mannemar Sønderskov, Simon Calmar Andersen, Helle Ørsted Nielsen, Mads Leth Felsager Jakobsen, Peter Munk Christiansen, Christian Bøtcher Jacobsen, Morten Jakobsen, Anne Mette Kjeldsen , Caroline Howard Grøn

En autoritativ og dækkende lærebog i offentlig forvaltning set fra et politologisk perspektiv. Denne 2. udgave er opdateret i forhold til nye udviklinger i offentlig forvaltning og har desuden et helt nyt kapitel om offentlig ledelse.

Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv sætter fokus på den offentlige forvaltning som en del af det politiske system og giver et dækkende grundlag for at studere og forstå forvaltningen i sin helhed. Bogen præsenterer forvaltningen på kommunalt, regionalt, statsligt og mellemstatsligt niveau, herunder med særligt fokus på EU. Derudover sættes der fokus på centrale aktører som embedsværk og interesseorganisationer samt på procedurer som implementering af politik, reformer af forvaltningen, kontrol med den offentlige administration og offentlig ledelse.

Denne 2. udgave er opdateret i forhold til nye udviklinger i offentlig forvaltning og har desuden et helt nyt kapitel om offentlig ledelse. Bogen er skrevet af førende kræfter på området og er velegnet som lærebog i statskundskab og andre uddannelser og fag, hvor offentlig forvaltning er på dagsordenen.