Tilbage

Ny pædagogisk opslagsbog

Noemi Katznelson, Rie Jungemann , Johnny Baltzersen

Forfattere: Noemi Katznelson, Rie Jungemann, Johnny Baltzersen, Tekla Canger, Kirsten Grønbæk Hansen, Vibeke Schrøder, Suzanne Krogh, Rune Lykkeberg, Peter Bæk, Gunnar Witt, Noona Elisabeth Jensen, Ove Kaj Pedersen, Jens Bjerg, Staf Callewaert, Lars Stubbe Teglbjærg, Lars Jakob Muschinsky, Birgitte Elle, Steen Nepper Larsen, Ane Qvortrup, Lone Bæk Brønsted, Christian Sandbjerg Hansen, Karen Prins, Anders Bæk Brønsted, Lisbet Rask, Tomas Ellegaard, Christian Aabro, Karsten Schnack, Martin Bayer, Vibe Larsen, Carsten Bendixen, Jan Kampmann, Bent Madsen, Peter Østergaard Andersen, Jens Erik Kristensen, John Benedicto Krejsler, Frans Gregersen, Jan Thorhauge Frederiksen, Trine Øland, Martha Mottelson, Christian Tang Lystbæk, Kristian Larsen, Sally Anderson, Birgit Kirkebæk, Jesper Holst, Søren Smidt, Bolette Moldenhawer, Gitte Sommer Harrits , Christina Jørgensen

Pædagogik handler om opdragelse, uddannelse og undervisning og gennemsyrer derfor stort set hele vores hverdag. Pædagogik præger også i stigende grad en lang række fag og professioner og er genstand for megen forskning og mange politiske og kulturelle diskussioner. De udtryk, begreber, teorier og tankegange, der knytter sig til pædagogik, lever derfor en ofte omtumlet tilværelse mellem det hverdagsagtige og det videnskabelige, mere præcist beskrivende.

Ny pædagogisk opslagsbog består af en lang række introducerende, perspektiverende og begrebsafklarende fremstillinger af aktuelle begreber, fænomener og tankegange i det pædagogiske univers. Bogen giver dermed indsigt i de forskellige begreber og stof til diskussion og eftertanke. Den leverer gennem sine opslag og sammenhængen mellem dem en række bud på, hvordan pædagogiske spørgsmål kan analyseres, reflekteres og foldes ud i en tid, der efterspørger stadig mere dokumentation og begrundelse for pædagogiske handlinger.

Pædagogisk opslagsbog udkom første gang i 1978 og er siden blevet en klassiker i den pædagogiske verden, genoptrykt og revideret mange gange. Denne bog er en selvstændig, nyskrevet udgave ud fra den gamle bogs koncept. Bogens artikler er af forskellig længde og er forfattet af forskere og undervisere fra forskellige universiteter og professionshøjskoler. Bogen er velegnet til undervisningen på professionsuddannelserne og andre pædagogiske uddannelser samt til selvstændig brug af de studerende i forbindelse med fx opgaveskrivning.

Lone Bæk Brønsted, Christina Jørgensen og Martha Mottelson er alle undervisere på Professionshøjskolen UCC.

Lars Jakob Muschinsky er tidligere rektor for Zahles Seminarium og nuværende udviklingskonsulent ved Professionshøjskolen UCC.