Tilbage

Nordisk aktivitetsvidenskab, 2. udgave

Hanne Kaae Kristensen, Jesper Larsen Mærsk , Anne Sofie Bach Schou

Forfattere: Hanne Kaae Kristensen, Jesper Larsen Mærsk, Anne Sofie Bach Schou, Sissel Alsaker, Cathrine Arntzen, Eric Asaba, Mona Asbjørnslett, Hans Jørgen Bendixen, Elise Bromann Bukhave, Anette Enemark Larsen, Astrid Gramstad, Natalie Gätz, Sissel Horghagen, Carita Håkansson, Christina Jessen-Winge, Hans Jonsson, Staffan Josephsson, Rina Juel Kaptain, Naja Benigna Kruse, Karen la Cour, Line Lindahl-Jacobsen, Jeanette Lindholm, Anne Lund, Stina Meyer Larsen, Anne-Le Morville, Jeanette Reffstrup Christensen, Ruth Kjærsti Raanaas, Hanne Peoples, Line Skaarup, Unni Sveen, Petra Wagman , Jacob Østergaard Madsen

Aktivitetsvidenskab omhandler menneskelig aktivitet og relationerne mellem menneskelig aktivitet, sundhed og trivsel. Feltet udgør et videnskabeligt fundament for både ergoterapeutisk praksis og anden social- og sundhedsfaglig praksis og bidrager desuden til en bred forståelse af mennesker som aktivitetsvæsener.

I denne 2. udgave af Nordisk Aktivitetsvidenskab er alle kapitler grundigt revideret og opdateret med nye forskningsresultater og nye teorier og begreber, der styrker og nuancerer den viden, der bliver formidlet. Bogens område er desuden foldet yderligere ud med tre helt nye kapitler om begreberne doing, being, becoming og belonging, om the dark side of occupation og om teknologi i et aktivitetsvidenskabeligt perspektiv. Bogen beskriver, forklarer og diskuterer centrale begreber inden for aktivitetsvidenskab, og tilsammen giver bogens kapitler et nuanceret og mangfoldigt indblik i, hvad aktivitetsvidenskaben aktuelt beskæftiger sig med. Kapitlerne fremstår som et samspil mellem teoretisk viden og eksempler, som hovedsageligt er hentet fra nordiske studier inden for aktivitetsvidenskab.

Nordisk Aktivitetsvidenskab  er målrettet nordiske studerende og undervisere på de ergoterapeutiske professionsuddannelser, praktikere samt studerende fra andre uddannelsesretninger med interesse for betydningen af menneskelig aktivitet. Bogen kan også bruges af studerende på kandidatniveau som afsæt for yderligere læsning.