Tilbage

Nordisk aktivitetsvidenskab, 1. udgave

Anette Enemark Larsen, Hanne Kaae Kristensen , Hans Jørgen Bendixen

Forfattere: Anette Enemark Larsen, Hanne Kaae Kristensen, Hans Jørgen Bendixen, Karen la Cour, Jesper Larsen Mærsk, Hans Jonsson, Sissel Alsaker, Staffan Josephsson, Anne-Le Morville, Christina Jessen-Winge, Line Lindahl-Jacobsen, Anne Sofie Bach Schou, Eric Asaba, Sissel Horghagen, Petra Wagman, Anne Lund, Unni Sveen, Mona Asbjørnslett, Ruth Kjærsti Raanaas, Elisabeth Assing Hvidt, Carita Håkansson, Astrid Gramstad , Cathrine Arntzen

Aktivitetsvidenskab er et videnskabeligt fundament for ergoterapeutisk praksis og bidrager desuden til en bred forståelse af mennesker som aktivitetsvæsener, og hvordan dette fokus kan medvirke til at øge menneskets samlede sundhed og trivsel.

I denne bog beskrives, forklares og diskuteres centrale begreber indenfor aktivitetsvidenskab, understøttet af konkret nordisk forskning. Kapitlernes fokus er, at de mest grundlæggende begreber inden for aktivitetsvidenskaben introduceres for at give et nuanceret og mangfoldigt indblik i, hvad aktivitetsvidenskaben aktuelt beskæftiger sig med. Bogens tekst fremstår som et samspil mellem teoretisk eller forskningsbaseret viden og med eksempler først og fremmest fra nordiske studier inden for aktivitetsvidenskab.

Bogen udgives i to udgaver for at imødekomme både de læsere, der ønsker at læse en ren dansksproget udgave, og de læsere, der gerne vil læse en nordisk udgave. I den trykte bog er samtlige kapitler oversat til dansk, og i udgaven som i-bog er kapitlerne på henholdsvis norsk, svensk og dansk.

Nordisk aktivitetsvidenskab er målrettet nordiske studerende og undervisere på de ergoterapeutiske professionsuddannelser samt studerende fra andre uddannelsesretninger med interesse for betydningen af menneskelig aktivitet. Bogen vil dog med fordel også kunne bruges af studerende på kandidatniveau, som afsæt for yderligere læsning.