Tilbage

Neurologi og neurorehabilitering

Annalise Jacobsen, Annelise Kristensen , Annette Winkel

Forfattere: Annalise Jacobsen, Annelise Kristensen, Annette Winkel, Bente Andersen, Bente Hovmand, Birgit Fynbo Steffensen, Karen Hastrup Arentsen, Dorthe Birkmose, Elise Bromann Bukhave, Eva Ejlersen Wæhrens, Flemming W. Bach, Hanne Kaae Kristensen, Hanne Pallesen, Henning Kirk, Henrik Stig Jørgensen, Ingrid Poulsen, Jens Bo Nielsen, Jens Gyring, Jim Jensen, Kristian Winge, Lisbeth Villemoes Sørensen, Lotte Petersen, Mads Ravnborg, Nils Erik Sjöberg, Peter Johannsen, Peter Zeeman, Rikke Hvidtfeldt Larsen, Sigrid Tibæk, Susanne Zielke Schaarup, Tove Borg, Jakob Udby Blicher, Karen Frederiksen, Anders Degn Pedersen, Camilla Biering Lundquist, Ann-Lisbeth Højberg, Nora K. Holmestad-Bechmann, Dora Maria Celinder, Susanne Tronier, Lars Peter Kammersgaard, Bo Bergholt, Karin Spangsberg Kristensen, Henriette Dehn Andersen, Anja Gerløv, Inge Gjerrild Søgaard, Ellen Jensen, Henning Andersen, Dorthe Mosegaard, Merete Greve, Jane Stein Larsen, Rasmus Sylvest Mortensen, Ulla Fischlein Højgaard, Ulla Andersen, Elisabeth Shirin Tehrani, Anne Norup, Lars Westergaard, Daniela Jakobsen, Annette Vestergaard Hansen , Mette Jensen-

Pga. den hurtige udvikling på området foreligger der nu en ny 2. udgave af bogen Neurologi og neurorehabilitering. Denne udgave adskiller sig på flere måder fra 1. udgaven. Kapitlerne er reviderede, så de præsenterer nyeste viden og udviklingstendenser på området. Nye kapitler er føjet til, og det tværfaglige element er styrket ved inddragelse af sygeplejefaglige aspekter i flere kapitler.

Bogens primære målgruppe er dog stadig ergo- og fysioterapeutstuderende på bachelorniveau, samt ergo- og fysioterapeuter som arbejder med neurorehabilitering i hverdagen.

Bogens opbygning er som i 1. udgave delt op i en generel og en speciel del. Den generelle del (Del I) indeholder kapitler om neuroanatomi, neurofysiologi og neuropsykologi. I Del II gennemgås en række neurologiske sygdomme som fx cerebrovaskulære sygdomme, Parkinsons sygdom, Multipel sklerose og muskelsygdomme. Bogens Del III omhandler dels en overordnet beskrivelse af neurorehabilitering, hvor neurorehabiliteringens kerne, udvikling og anvendelse fremlægges på forskellig måde og diskuteres. Dels en mere specifik gennemgang af den tværfaglige neurorehabilitering indenfor de sygdomme, som er beskrevet i Del II.

I Del IV findes særlige kapitler vedrørende fysio- og ergoterapeutisk teori og metode. Der er både tale om gennemgang af bevægevidenskaber, aktivitetsvidenskab samt fysio- og ergoterapeutiske undersøgelser, interventioner og redskaber til evaluering.