Tilbage

Nervesystemets sygdomme

Redaktører: Flemming Gjerris, Olaf B. Paulson , Per Soelberg Sørensen

Forfattere: Redaktører: Flemming Gjerris, Olaf B. Paulson , Per Soelberg Sørensen

Bogen er skrevet for sundhedsfagligt personale, der arbejder med patienter med neurologiske lidelser. Denne patientgruppe udgør en stigende andel af de hospitalsindlagte patienter og er meget ressourcekrævende, både mens de er indlagte og efterfølgende i de lokale genoptrænings- og/eller rehabiliteringscentre. Det endelige mål med de terapeutiske interventioner er at opnå den bedste mulighed for, at patienten kan deltage i hverdagens og samfundets aktiviteter.