Tilbage

Når de syge skal arbejde

Tina Bømler

Forfattere: Tina Bømler

Før 2010 var sygdom noget, der tilhørte privatlivets fred. Det var udelukkende et spørgsmål mellem læge og patient, herunder hvordan sygdom skal behandles og helbredes. Det er det ikke længere.

Med en ændring af sygedagpengeloven i 2010 blev det et krav, at sygedagpengemodtagere skulle aktiveres. Der skulle udarbejdes en plan for, hvordan sygemeldte forsikrede ledige kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Fokus i denne bog er at belyse, hvordan sygedagpengemodtagere oplever stramningerne i aktiveringskursen og mødet med jobcentrene. Gennem interview og beskrivelser viser forfatteren, hvordan stramningerne på sygedagpengeområdet har placeret denne gruppe i et krydsfelt mellem sygdom og samfund.

Bogen henvender sig til studerende på socialrådgiveruddannelsen samt praktikere, politisk-administrative beslutningstagere og andre med interesse for det beskæftigelsesrettede sociale arbejde.