Tilbage

Musikundervisning

En fagmetodik

Annelise Dahlbæk

Forfattere: Annelise Dahlbæk

Musikfaget kan og skal foregå på mange forskellige måder. For at det er muligt, må musiklæreren kende til en mangfoldighed af metoder.

Musikundervisning – en fagmetodik rummer derfor en lang række metoder til at undervise i faget, som hjælper læreren med at få øje på elevernes grænser og muligheder og med at variere undervisningen. Bogen åbner et bredt repertoire af metoder for læreren:

  1. Metoder i musikundervisningen
  2. Indhold som metode
  3. Aktivitetsformer som metode
  4. Sociale organiseringsformer
  5. Progression og differentiering
  6. Åben skole
  7. Praksisfaglighed

Alle metoderne bliver gennemgået med konkrete eksempler på, hvordan læreren kan planlægge og variere sin undervisning.

Musikundervisning – en fagmetodik er møntet på studiebrug i læreruddannelsen og samtidig ment som en håndsrækning til musiklærere i grundskolen.