Tilbage

Musikdidaktik

Finn Holst

Forfattere: Finn Holst

Musikdidaktik handler om musikundervisningens hvad, hvordan og hvorfor. Bogen er en grundbog i fagets didaktik og henvender sig studerende, der studerer for at blive gode musiklærere, især ved lærerudannelsen og musikkonservatoriet.

Indhold:

  1. Introduktion til Musikdidaktik
  2. Musik: Basisfag og skolefag
  3. Musikdidaktiske konceptioner
  4. Metodiske koncepter i musik
  5. Musikdidaktikkens funktioner, processer og modeller
  6. Didaktiske tilgange i musikfaget
  7. Musik-syn (fag-syn)
  8. Institutionsdidaktik
  9. Professionsdidaktik / uddannelse og praksis
  10. Afslutning og perspektivering