Tilbage

Motion og bevægelse i skolen

Jens-Ole Jensen, Andreas Bolding Christensen , Malte Nejst Larsen

Forfattere: Jens-Ole Jensen, Andreas Bolding Christensen, Malte Nejst Larsen, Bent Vigsø, Søren Smedegaard, Lise Réol, Niels Wedderkopp, Esben Stilund Volshøj, Yngvar Ommundsen, Øyvind Førland Standal, Henrik Taarsted Jørgensen, Bodil Borg Høj, Peter Krustrup, Ole Lund, Jesper Lundbye-Jensen, Charlotte Østergaard, Thomas Skovgaard , Søren Andkjær

Motion og bevægelse i skolen handler om, hvordan skolens pædagogiske personale pædagogisk og didaktisk kan arbejde med motion og bevægelse på et forskningsmæssigt grundlag.

Bogen præsenterer det videnskabelige grundlag, der ligger til grund for at indføre motion og bevægelse i skolen, samt erfaringer med at implementere forandringerne. Artiklerne giver et bidrag til at udfylde det videnshul, der er mellem praktiske motions- og bevægelsesaktiviteter og forskningsbaseret viden derom.

Antologiens første del består af artikler, som afdækker og udspringer af hver sit argument for, hvorfor eleverne skal have motion og bevægelse i skolen. Et lærings-, et dannelses-, et trivsels- og et sundhedsargument.

Anden del af antologien består af 8 tematiske artikler, der konkret udfolder og diskuterer forhold som lærer- og pædagogrollen i skolen, motivation, inklusion, trivsel, udfordringer, som knytter sig særligt til udskolingen, udeskole og outdoor, udfordringer og muligheder i forbindelse med implementeringen af forandringer i skolen samt et bud på, hvordan bevægelse i skolen kan forstås som eksistentielt meningsfuldt.

Motion og bevægelse i skolen henvender sig til lærerstuderende og til de mange lærere og pædagoger, der arbejder med at implementere motion og bevægelse i skolerne.