Tilbage

Moderne markedsføring - cases og opgaver

Poul K. Faarup, Ole E. Andersen , Marit J. Bruhn-Petersen Andersen

Forfattere: Poul K. Faarup, Ole E. Andersen, Marit J. Bruhn-Petersen Andersen , Lotte Hyldgaard Smidt

Opgave- og casebogen knytter sig til lærebogen Moderne markedsføring og følger samme emneopdeling som lærebogen.

Læseren får således opdaterede opgaver og cases til hvert kapitel, der medvirker til forståelsen af alle faserne i en markedsføringsindsats – med fokus på værdiskabelse for kunden:

  • Situationsanalyse
  • Overordnet strategi
  • Målsætninger, målgrupper og positionering
  • Marketing-mix 1 (produkt, pris, place)
  • Marketing-mix 2 (promotion)
  • Evaluering/kontrol af effekt

Læremidlet er rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser, fx relevante bachelorretninger på handelshøjskolerne, erhvervsakademiuddannelser (fx Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Serviceøkonom og Handelsøkonom) og professionsbacheloruddannelserne (fx Leisure Management, International handel og markedsføring samt Medieproduktion og -ledelse).

Derudover er den anvendelig på akademiuddannelserne på det merkantile område.