Tilbage

Mindfulness som socialfaglig metode

- ro, nærvær og empati i praksis

Mie Skads Jeppson

Forfattere: Mie Skads Jeppson

Mindfulness er en anerkendt metode til at skabe balance og trivsel blandt udsatte grupper. Den 2.500 år gamle lære bag mindfulness er i de senere år blevet underbygget af forskning, der fremhæver den som en enkel, men effektiv metode mod stress, angst, depression og andre former for psykisk lidelse.

Med denne bog kommer du godt i gang med at lave mindfulness med udsatte børn, unge eller voksne på en fagligt forsvarlig og evidensbaseret måde. Du får brugbare råd, som gør mindfulness hverdagsvenlig og lige til at gå til i praksis. Bogen henvender sig til både nybegyndere og til dem, der allerede har prøvet at arbejde med mindfulness i praksis. Bogen tilbyder konkrete øvelser i mindfulness og en fagligt funderet viden om:

  • de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for udsatte børn, unge og voksnes brug af mindfulness.
  • brugen af mindfulness i forbindelse med en række begreber fra det sociale område, herunder (meta-)kognition, affektiv afstemning og low arousal.
  • virkningen af mindfulness på forskellige gruppers udfordringer, fra stress, angst, depression over traumer og lav kropsbevidsthed til koncentrationsbesvær, indre uro og spændinger.
  • de tanker og teknikker, der ligger til grund for mindfulness og buddhistisk psykologi, og som kan bruges til at forstå mennesker i udsatte positioner på nye måder.