Tilbage

Mikroøkonomi - teori og beskrivelse, 6. udgave

Henrik Grell , Elsebeth Rygner

Forfattere: Henrik Grell , Elsebeth Rygner

Mikroøkonomi - Teori og beskrivelse er en grundbog til undervisningen i mikroøkonomi på indledende niveau i de videregående uddannelser.

I bogen analyseres og forklares grundlæggende mekanismer i samspillet mellem forbrugere og virksomheder. Den præsenterer redskaber til at vurdere effektiviteten i forskellige markedsformer. Desuden behandles boligmarkedet, løndannelse, indkomstfordeling, international handel, samt det offentliges regulering for at få markedsmekanismen til bedre at tilgodese samfundsøkonomiske målsætninger.

Bogen integrerer gennemgangen af økonomisk teori med beskrivende økonomi. Der lægges i fremstillingen vægt på at anvende teorien i analyse af aktuelle økonomiske problemstillinger.

Mikroøkonomi - Teori og beskrivelse er skrevet med henblik på undervisningen i samfundsøkonomi på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og på finansøkonomuddannelsen. Her vil den kunne bruges sammen med Makroøkonomi - Teori og beskrivelse. Bogen vil også kunne anvendes på andre videregående uddannelser, hvor der indgår kurser i grundlæggende mikroøkonomi.

I 6. udgave af Mikroøkonomi – Teori og beskrivelse er der foretaget en gennemgribende opdatering af kapitlernes tekst, tabeller og figurer. Bogen afspejler derfor de seneste års omfattende ændringer i mikroøkonomien og i det offentliges mange indgreb i markedsprisdannelsen.