Tilbage

Mikrobiologi

En grundbog for sygeplejestuderende

Margit Andreasen , Lene Bech Hansen

Forfattere: Margit Andreasen , Lene Bech Hansen

Mennesker har siden opdagelsen af penicillin regnet med helt at kunne udrydde mikroorganismer og dermed infektionssygdomme, men det er ikke lykkedes – tværtimod. 

Salmonella, fugleinfluenza, MRSA og hospitalsinfektioner hører vi om næsten dagligt. Nye bakterier og virus dukker til stadighed op og forårsager alvorlige infektioner. Det medfører store problemer både i og uden for hospitalerne.

Det er sygeplejersker der har den tætte kontakt til både patienter og pårørende, og for at sygeplejersker kan arbejde professionelt med begrænsning af smittespredning, må de have en grundlæggende viden om mikroorganismer. Det er baggrunden for
denne lærebog om mikrobiologi, skrevet specielt til sygeplejestuderende.

Forfatternes erfaring med at undervise sygeplejestuderende har haft væsentlig indflydelse på bogens opbygning og indhold. Teksten er ledsaget af mange eksempler, og bogen er rigt illustreret med fotografier og figurer som underbygger centrale dele af teksten.