Tilbage

Metodiske tilgange i socialt arbejde

Pernille Nørlund Brok, Gordon Vincenti , Helge Hallmann

Forfattere: Pernille Nørlund Brok, Gordon Vincenti, Helge Hallmann, Inge Thøgersen, Lotte Junker Harbo, Helle Kjems, Abbas Amanzadeh, Kirsten Mejlvig, Lotte Hestbæk, Bodil Burian, Christine Hemme, Trine Gaardsøe, Sabina Jensen Jæger, Lis Lynge Brønholt, Eskil Domben, Maja Lundemark Andersen, Louise Hansen, Bettina Myggen Jensen, Randi Nørup, Kirsten Henriksen, Rikke Alminde , Jytte Birk Sørensen

Socialt arbejde dækker over et bredt spektrum af arbejdsopgaver, der bl.a. tæller sagsbehandling, opsøgende arbejde, socialt arbejde i fængsler og andre institutioner samt samtale med udsatte børn og voksne. I alle dele af det sociale arbejde er der krav om en systematiseret indsats, og de forskellige grene af socialt arbejde er båret af en række metoder, der skal sikre en robust professionel indsats.

Denne bog giver en indføring i metodiske tilgange i socialt arbejde og er skrevet som grundbog til socialrådgiveruddannelsen og andre uddannelser og faglige sammenhænge, hvor en indsigt i det sociale arbejdes metoder er påkrævet. Bogens kapitler præsenterer bredden i det metodiske felt og gennemgår bl.a. metoder i vejledning, sagbehandling, socialt behandlingsarbejde, forebyggelse om omsorgsarbejde.

Bogen er redigeret af lektor og ph.d. Kirsten Henriksen, VIA University College.