Tilbage

Metoder i statskundskab

-

Mathilde Cecchini, Anne Mette Møller , Patrick Emmenegger

Forfattere: Mathilde Cecchini, Anne Mette Møller, Patrick Emmenegger, Sune Welling Hansen, Derek Beach, Mads Leth Felsager Jakobsen, Carsten Strømbæk Pedersen, Carina Saxlund Bischoff, Robert Klemmensen, Rasmus Brun Pedersen, Frederik Hjorth, Jens Olav Dahlgaard, Asmus Leth Olsen, Matthew Loftis, Camilla Bjarnøe, Peter Dahler-Larsen, Henrik Jensen, Lotte Bøgh Andersen, Bente Bjørnholt, Jacob Gerner Hariri, Morten Brænder, Lasse Laustsen, Henrik Lauridsen Lolle, Bente Halkier, Martin Bækgaard, Jørgen Elklit, Søren Risbjerg Thomsen, Kasper Møller Hansen, Anne Skorkjær Binderkrantz, Michael Bang Petersen , Gitte Sommer Harrits

Grundbogen i en ny, udvidet og opdateret 3. udgave. De tre nye kapitler er: ”Eksperimentelle design”, ”Big data – alternative datakilder og analysemuligheder” og ”Designbaseret inferens”.

Bogen er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens centrale metoder: planlægning af undersøgelsen, indsamling og analyse af kvalitative data, indsamling og analyse af kvantitative data og kombination af metoder og formidling.

De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater.

Som studerende og forsker i statskundskab er man interesseret i at opnå en systematisk forståelse af samfundsmæssige og politiske forhold. Nøglen er en metodisk stringent praksis. I enhver undersøgelse er det afgørende dels at vælge en metode, der passer til den pågældende problemstilling, dels at overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til.

Kasper Møller Hansen er professor ved Københavns Universitet, Lotte Bøgh Andersen er professor ved Aarhus Universitet, og Sune Welling Hansen er lektor ved Syddansk Universitet.