Tilbage

Metoder i idræts- og fysioterapiforskning

Finn Collin, Hans Bonde , Hans Lund

Forfattere: Finn Collin, Hans Bonde, Hans Lund, Laila Susanne Ottesen, Inge Kryger Pedersen, Julie Midtgaard, Linnea Gullviva Ytting, Lone Friis Thing, Ulrik Wagner, Charlotte Østergaard, Sine Agergaard, Annette Michelsende la Cour, Glen Nielsen, Lars Tore Ronglan, Stine Frydendal Nielsen, Charlotte Svendler Nielsen, Helle Winther, Anne-Marie Elbe, Jasper Schipperijn , Stine Degerbøl

Metoder i idrætsforskning giver en bred introduktion til metodelære, og bogen er den første af sin art som er rettet mod idræt i Skandinavien. Den er opbygget i tre hoveddele med hver sit fokus:

  • Videnskabsteori og forskerroller
  • Strategier for dataindsamling
  • Strategier for analyse

Bogen er forskningsbaseret og hovedparten af kapitlerne er knytter an til cases fra idrættens verden.

Forfatterne

Metoder i idrætsvidenskab er skrevet af førende norske og danske idrætsforskere med interesse for metodeundervisning. Forfatterne beskriver metoder ud fra emner som praktikerforskning, videoanalyse og accelerometermåling af fysisk aktivitet, men også metoder som bl.a. fokusgruppeinterview, livsbiografiske fortællinger og det randomiserede kliniske forsøg gennemgås.

Målgruppe

Bogen er tiltænkt studerende på de videregående idrætsuddannelser, men kan med fordel læses af alle med interesse for metodeundervisning. Det gælder også studerende på professionsuddannelserne.