Tilbage

Metodebogen, 3. udgave

Studie- og undersøgelsesmetoder på pædagoguddannelsen

Noona Elisabeth Jensen

Forfattere: Noona Elisabeth Jensen

Få en grundig præsentation af grundlæggende studie- og undersøgelsesmetoder, som er centrale i pædagoguddannelsen.
Bogen henvender sig til studerende på pædagoguddannelsen og kan bruges som et redskab til at  håndtere de praktiske og videnskabelige krav og udfordringer, de møder i deres uddannelse. Med denne bog får de pædagogstuderende en følgesvend gennem hele uddannelsen, som en systematisk og metodisk hjælp til at læse det pædagogiske hverdagsarbejde og de specifikt pædagogfaglige problemstillinger. I 3. udgave er alle kapitler gennemskrevet og opdateret i forhold til nyere litteratur og udviklingstendenser, og der er tilføjet kapitler om merit- og sporskifteuddannelsen, læring, dannelse og trivsel, peerfeedback og det at øve og træne i pædagoguddannelsen..