Tilbage

Metodebog i hjælpemiddelformidling

Anne-Marie Maarbjerg, Anne Christensen , Anne Maj von Bülow

Forfattere: Anne-Marie Maarbjerg, Anne Christensen, Anne Maj von Bülow, Birgitte Søe Jensen, Iben Schøtt, Karen Holst Clausen, Christine Schou, Edda Medici, Else Marie Jensen, Emmy Gade Kjelmann, Greta Randrup Olsson, Hanne Finsen, Helle Dreier, Karen Lyng, Kirsten Dahl, Lene Gundelund Jensen, Lene Sørensen, Lilly Jensen, Lis Maibrit Larsen, Marianne Jørgensen, Merete Grønning, Mette Gleerup Schytte, Nina Bindslev, Tove Lise Nielsen, Ulla Rudbeck, Åse Brandt , Bodil Lehmann Pedersen

Metodebog i hjælpemiddelformidling er en grundbog som er bygget op omkring at beskrive den kontekst, i hvilken ergoterapeuters arbejde med hjælpemiddelformidling finder sted, i samarbejde med brugerne, lovgivningsmæssigt, organisatorisk og i forhold til samfundsudviklingen. Indholdsmæssigt giver den et både bredt og differentieret billede af "den gode ergoterapeutiske praksis" i hjælpemiddelformidling og via eksempler gives anvisninger på god forvaltningsskik.

Bogen giver indholdsmæssigt en beskrivelse af hjælpemiddelformidling som en kompenserende foranstaltning og en vigtig del af såvel habiliterings- som rehabiliteringsprocessen.

Metodebog i hjælpemiddelformidling er primært for ergoterapeutstuderende, sekundært for ergoterapeuter i praksis, og behandler som sagt ergoterapeutisk teori, metode og praksis i hjælpemiddelformidlingen. Dette gøres for at fastholde og udvikle en fælles faglig forståelse af opgaven og skabe grundlag for en fortsat kvalitetssikring og -udvikling inden for området.