Tilbage

Menneskets genetik

En grundbog for sygeplejestuderende

Thomas R. Mikkelsen

Forfattere: Thomas R. Mikkelsen

Vores arvemateriales struktur og funktion har afgørende betydning for sundhed og sygdom. Genetisk viden og teknologier baseret på denne viden spiller bl.a. derfor en stadig stigende rolle i sundhedsvæs­net. Det gælder både med hensyn til behandling af mange sygdomme og i forhold til diagnosticering og forebyggelse af sygdomme.

Sygeplejersker spiller en nøglerolle i sundhedsvæsnet, og de har derfor brug for en grundlæggende viden om men­neskets gene­tik. Det er ambitionen med denne lærebog, skrevet specifikt til brug i sygeplejerskeuddannelsen, at præsentere og beskrive denne viden. Bogen er inddelt i mange korte kapitler for at lette tilegnelsen af det faglige stof, og fokus er bogen igennem på de sund­hedsmæssige aspekter af menneskets genetik som er relevante for bogens primære målgruppe.

I denne 2. udgave af lærebogen er alle kapitler blevet revideret og opdateret, og strukturen i en del kapitler er ændret. Desuden er der tilføjet et ny kapitel om epigenetik. 

Thomas R. Mikkelsen er cand.scient. i biologi og ph.d. Han er lektor på VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro hvor han underviser i bl.a. genetik, anatomi, fysiologi og biokemi. Han har tidligere arbejdet som forsker på Aarhus Universitet og på Forskningscenter Risø.