Tilbage

Mennesker med alkoholproblemer

Baggrund; belastning; behandling

Anette Søgaard Nielsen, Nanna Kappel , Janne Schurmann Tolstrup

Forfattere: Anette Søgaard Nielsen, Nanna Kappel, Janne Schurmann Tolstrup, Jens Rikardt Andersen, Finn Zierau, Karen Elmeland, Henrik Thiesen, Nina Brünés, Bjarne Stenger Elholm, Steen Vadstrup, Pernille Skaarup, Connie Mørck, Camilla Berg, Lene Tanderup , Helene Bygholm Risager

Mennesker med alkoholproblemer giver et overblik over alkoholproblemers baggrund, de belastninger der er forbundet hermed i forhold til sundhed og sygdom og hvilke behandlingsmuligheder, der eksisterer for mennesker med alkoholproblemer og deres familie.

Bogen, som er delt op i tre dele, er bygget op som en antologi med bidrag fra forskellige specialister inden for området.

Første del beskæftiger sig med baggrunden for alkoholproblemernes opståen, herunder den danske alkoholkultur og de fordomme, som mennesker med alkoholproblemer ofte mødes med.

Anden del beskæftiger sig med de fysiske og psykiske belastninger, som et stort forbrug af alkohol medfører. Her bedrives bl.a. den neurofysiologiske afhængighed, psykisk komorbiditet og de følgevirkninger, der er forbundet med stort alkoholindtag.

Tredje del omhandler de forskellige behandlingsmuligheder, mennesker med alkoholproblemer kan tilbydes, både i forhold til alkoholafhængighed og abstinenssymptomer. Denne del belyser endvidere nogle af de særlige udfordringer, der er i forhold til behandling af socialt udsatte med alkoholproblemer.

Bogen henvender sig til sundhedspersonale, der i deres arbejde møder mennesker med alkoholproblemer. Den kan også anbefales til studerende og undervisere inden for professionsbacheloruddannelserne på sundhedsområdet samt sundhedsfaglige diplomuddannelser. Bogen vil ligeledes kunne anvendes inden for mange andre professionsuddannelser, fx pædagog, socialrådgiver, lærer m.v.