Tilbage

Menneskebilleder

Et analyseredskab

Jutta Vikman, Camilla Dindler , Louise Amstrup

Forfattere: Jutta Vikman, Camilla Dindler, Louise Amstrup, Frederik Stjernfelt, David Budtz Pedersen, Simo Køppe, Hans Siggaard Jensen, Anja Hvidtfeldt Stanek, Gorm Larsen, Jonas Følsgaard Grønvad, Anna Rebecca Sparre Wandall, Marie-Elisabeth Lei Holm, Anne-Marie Mai, Camilla Schwartz, Anne Mette Lauritzen, Andreas Brøgger Jensen, Rolf Hvidtfeldt, Claus Emmeche, Uffe Østergaard , Finn Collin

Menneskebilleder er overordnede teorier om menneskets natur, om hvordan mennesker interagerer med hinanden og med deres omgivelser, og om, hvordan de handler i samfundsfællesskabet. Menneskebillederne er strukturerende for fundamentale diskurser, der ligger bag megen politisk debat og samfundsudvikling.

Denne bog præsenterer otte menneskebilleder, der kan anvendes som redskaber til at uddrage teksters syn på mennesket. Ofte vil teksterne trække på flere menneskebilleder, og denne bog rummer derfor et analyseredskab, der kan fange denne kompleksitet.

Bogen rummer desuden en lang række cases, der demonstrerer, hvordan menneskebillederne konkret kan anvendes som analysereskab.

Menneskebilleder henvender sig til studerende på humanistiske universitetsuddannelser og professionshøjskoler og tilbyder sig som en støtte til deres tekstanalyser gennem studiet.