Tilbage

Medier og medieundervisning

Christine Pilegaard Larsen, Birgitte Tufte , Carsten Jessen

Forfattere: Christine Pilegaard Larsen, Birgitte Tufte, Carsten Jessen, Per Nyegaard, Malene Ringvad , Jeppe Bundsgaard

Medier og medieundervisning 2. udgave er en grundbog om mediedidaktiske problemstillinger i teori og praksis.

Bogen består af tre dele: En analytisk del, som giver anvisninger til, hvordan læreren kan analysere film, radio, tv, internet og computerspil. En didaktisk del, som diskuterer principper for tilrettelæggelse af medieundervisningen, og endelig en perspektiverende del, hvor nogle af tidens medieforskere giver deres bud på tendenser inden for medieforskningen netop nu.

2. udgave indeholder ud over en generel opdatering et nyt kapitel om danskfaget og Web 2.0.