Tilbage

Medier og digital kultur

Medialisering i pædagogisk praksis

Astrid Margrethe Hestbech, René B. Christiansen , Rasmus Leth Jørnø

Forfattere: Astrid Margrethe Hestbech, René B. Christiansen , Rasmus Leth Jørnø

Medier og digital kultur – Medialisering i pædagogisk praksis giver en bred teoretisk gennemgang af mediernes udvikling og betydning samt inspiration til mediepædagogisk arbejde og en praksisnær behandling af medier og digital kultur i et pædagogisk perspektiv.

Forfatterne introducerer til centrale tematikker i forhold til pædagogisk arbejde, hvor medier og digital kultur er en del af hverdagen, og der gives inspirerende eksempler fra pædagogisk praksis. Udgivelsen bidrager endvidere med en række konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes med medier og digital kultur i den hverdagslige praksis i forhold til forskellige brugergrupper, her med udgangspunkt i forskellige digitale værktøjer og platforme.

Der fokuseres på følgende områder:

  • Medialiseringens historiske udvikling
  • At være barn og ung i en mediekultur
  • Mediers betydning for identitetsdannelse og socialisering
  • Digital dannelse og kommunikation
  • Digitale værktøjer: Aktiviteter i pædagogisk praksis.

Udgivelsen henvender sig til pædagogstuderende og pædagoger med interesse for mediepædagogik og digitalisering, dog med særligt fokus på kompetenceområdet 'Medier og digital kultur' i pædagoguddannelsen.

7 videoklip | 60 illustrationer | 20 øvelser |