Tilbage

Materialitet og læring

Tine Damsholt, Kristine Samson , Anders Buch

Forfattere: Tine Damsholt, Kristine Samson, Anders Buch, Marie Martinussen, Lars Botin, Lisa Rosén Rasmussen, Morten Krogh Petersen, Margit Saltofte Nielsen, Maja Hojer Bruun, Marie Sandberg, Jan Kampmann, Eva Bertelsen, Kristian Larsen, Sune Jon Hansen, Kim Rasmussen , Torben Elgaard Jensen

Til daglig indgår vores materielle omgivelser som noget helt "naturligt" i vores hverdagsliv - som noget, vi ikke umiddelbart tænker har meget at gøre med vores sociale liv. Men vores liv er på mange måder viklet ind i det materielle.

Materialitet og læring handler om samspillet mellem arkitektur, rum, krop og læring. Det gennemgående tema er forskellige materialiteter og de oplevelser, processer, begivenheder og interventioner, hvori det fysiske indgår og udspiller sig på forskellige måder som en del af det sociale. Begrebet læring i titlen skal forstås i ordets brede betydning. Der er tale om en formning eller socialisering, der - oftest uden ord, og uden vi tænker over det - virker opdragende på os.

Bogen er en selvstændig efterfølger til Arkitektur, krop og læring, som udkom i 2005. I Materialitet og læring er kapitlerne ordnet i forhold til forskellige teoretiske paradigmer. Målet er at vise, hvordan de forskellige teoriretninger betragter forholdet mellem materialitet og menneske. Samtidig demonstrerer kapitlerne, hvordan de respektive teorier beskriver relationerne mellem fysiske omgivelser, ting og mennesker, samt hvordan disse relationer skabes og udfolder sig.

Forfatterne er alle danske forskere, der har arbejdet med materialitet og læring i forskellige fag og ud fra forskellige teoretiske tilgange. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med eller har interesse for materialiteters betydning i bred forstand, lige fra arkitektur og teknologi til redskabers indvirkning på den måde, det sociale udfolder sig på. Bogen er velegnet som introduktion til temaet for studerende på forskellige niveauer i uddannelsessystemet, men tilbyder også forskere og andre interesserede et primært teoretisk overblik over emnet materialitet og læring.