Tilbage

Matematikdidaktik

Rune Hansen

Forfattere: Rune Hansen

Matematikdidaktik inviterer læseren ind i det matematikdidaktiske genstandsfelt mellem matematisk viden og almendidaktik.

Bogen opfordrer sine læsere til at reflektere over deres forhold til matematik og matematikundervisning. Det sker ved, at læserne bogen igennem møder dialog- og refleksionsspørgsmål, som tilskynder dem at gøre ophold i teksten for at drøfte og reflektere over bogens matematikdidaktiske elementer. Desuden afsluttes hvert kapitel med en række studieopgaver, hvorigennem læseren kan gøre sig tanker om eller lave analyser med kapitlets indhold.

Bogen er struktureret i fire overordnede dele:

  • Del I inviterer ind i det matematikdidaktiske felt.
  • Del II etablerer en begrebsmæssig ramme om didaktik, matematikdidaktik, matematik som skolefag og matematiklærerfaglighed.
  • Del III sætter fokus på matematikundervisning og matematisk læring.
  • Del IV præsenterer og diskuterer en række matematikdidaktiske elementer som mål og målstyring, udvikling af selvregulerende processer i matematikundervisning, elevers målorientering, læremidler og kompetenceorienteret matematikundervisning.

Matematikdidaktik henvender sig især til læreruddannelsens undervisningsfag matematik, men kan med fordel læses af alle, der beskæftiger sig med eller efteruddanner sig inden for matematikdidaktik.

Rune Hansen er uddannet lærer, cand.pæd., master i IKT og læring og ph.d. i målstyret kompetenceorientret matematikundervisning. Rune er lektor ved læreruddannelsen, UC Syd.