Tilbage

Matematikangst

fordomme og køn

Maria Kirstine Østergaard

Forfattere: Maria Kirstine Østergaard

De fleste matematiklærere har oplevet, at deres elever stiller spørgsmål som: »Hvorfor skal vi lære det her?« – og svaret er ikke altid så enkelt, at det giver mening for en grundskole- eller gymnasieelev. Især ikke hvis eleven på forhånd har sine egne forestillinger om, at matematik i bund og grund ikke er særlig vigtigt for at kunne begå sig i livet.

Matematikangst giver indsigt i, hvordan ubevidste fordomme om matematik påvirker os, og hvordan de kan modvirkes. Bogen viser bl.a., at megen angst stammer fra negative opfattelser af egne evner og fra alt for skematiske undervisningsformer, hvor faget bliver opdelt i skolematematik og hver­dags­matematik.

Derfor giver bogen en række bud på, hvordan man som lærer kan foretage konkrete æn­dringer af undervisningen og arbejde målrettet med elevernes fordomme og for­vent­ninger, så det resulterer i glæde frem for angst.