Tilbage

Magt i socialt arbejde

Oline Pedersen

Forfattere: Oline Pedersen

Magt og magtforhold indgår i alle dele af det sociale arbejdes praksis, nogle gange tydeligt og direkte, men andre gange subtilt, implicit og upåagtet. Netop den magt, der kan siges at befinde sig i skyggen, er afsættet for denne bog, som belyser, hvordan mange elementer i socialt arbejde er forbundet med magt. Det kan være i måderne, man taler om og kategoriserer borgene, og i de roller, der gøres tilgængelige derved, eller det kan være i de måder, man indgår i relationerne til borgerne på. Magt i socialt arbejde er ligeledes forbundet med modstand og med social differentiering.

Bogens fremstilling er tæt på praksis, idet den kobles både til forfatterens egne empiriske analyser samt interviews med fire forskere, der igennem en årrække har samarbejdet med professionelle inden for børne- og familieområdet, beskæftigelsesområdet og voksen- og handicapområdet.

Teoretisk tager bogen overvejende udgangspunkt i Michel Foucaults magtbegreb, og den behandler emner som diskurs i velfærdsstatens praksis, magtrelationer, magten og roller, modmagt og differentiering af magten i praksis. Derudover diskuterer bogen magtbegrebets muligheder og begrænsninger.