Tilbage

Mad, mennesker og måltider, 3. udgave

Samfundsvidenskabelige perspektiver

Lotte Holm, Søren Tange Kristensen , Bente Halkier

Forfattere: Lotte Holm, Søren Tange Kristensen, Bente Halkier, Hanne Munck, Katherine O'Doherty Jensen, Malene Gram, Margit Velsing Groth, Morten Kromann Nielsen, Søren Smidt, Susanne Lunn, Karen Klitgaard Povlsen, Karen Wistoft, Klaus G. Grunert, Karin Østergaard Lassen, Jens Kofod, Ulrik Houlind Rasmussen, Bodil Just Christensen, Thomas Bøker Lund, Mette Rosenlund Sørensen, Kia Ditlevsen, Sidse Schoubye Andersen, Charlotte Siiger, Birgit Villadsen, Camilla Damsgaard, Mette Weinreich Hansen, Morten Hedegaard Larsen, Thorkild Nielsen , Lisbeth Haastrup

Mad, mennesker og måltider sætter mad og måltider i et socialt, kulturelt og psykologisk perspektiv. Bogen beskriver, hvad mad betyder for mennesker i forskellige sammenhænge, og hvilken rolle måltidet spiller i hverdagen - både i den private husholdning og i institutioner som børnehaver, skoler, hospitaler og plejehjem.

Mad, mennesker og måltider fortæller også om de symbolske og kulturelle betydninger, der knytter sig til forskellige fødevarer, om sammenstød mellem madkultur, sundhed og miljøhensyn og om fødevareteknologi. Bogen behandler desuden madens rolle i forhold til normer, menneskers selvforståelse og identitet og i forhold til kultur, politik og religion. Endvidere belyses emner som spiseforstyrrelser, social ulighed i kostvaner, sociale aspekter af overvægt og fedme og moderne sundhedsdyrkelse.

I denne 3. udgave af bogen er alle kapitler grundigt revideret og opdateret, og bogens område er bredt ud med en række nye temaer som madlavning, madindkøb, måltider i socialpolitikken, de globale fødevaresystemer, bæredygtigt fødevareforbrug samt mad og medier. Bogen er baseret på dansk og international samfundsvidenskabelig forskning og samler den nyeste viden på området.

Mad, mennesker og måltider henvender sig primært til studerende på professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, men er også relevant på de fleste uddannelser, der har med mennesker og måltider at gøre, fx sygeplejerske-, lærer- og pædagogstuderende. Bogen er egnet både til universiteter og på professionsbachelorniveau og kan ligeledes læses af praktikere og alment interesserede inden for området.