Tilbage

Mad, mennesker og måltider, 2. udgave

Samfundsvidenskabelige perspektiver

Bente Halkier, Edvin Grinderslev , Hanne Munck

Forfattere: Bente Halkier, Edvin Grinderslev, Hanne Munck, Katherine O'Doherty Jensen, Lisbeth Haastrup, Lotte Holm, Margit Velsing Groth, Morten Kromann Nielsen, Søren Smidt, Søren Tange Kristensen, Lisanne Wilken, Susanne Lunn, Klaus G. Grunert, Jakob Demant, Jesper Lassen, Karin Østergaard Lassen, Jens Kofod, Ulrik Houlind Rasmussen, Bodil Just Christensen, Line Hillersdal, Gry Skrædderdal Jakobsen, Thomas Bøker Lund, Louise Hardman Smith, Mette Rosenlund Sørensen , Jon Frederik Høyrup

Mad og måltider har en lang række sociale og kulturelle betydninger i menneskers liv. Denne bog fortæller om måltiders rolle for vore sociale fællesskaber, fx i familien, om de normer og symboler, der knytter sig til mad og som forbinder den med vores identitet og om hvordan kroppens behov og funktioner håndteres i hverdagens rytmer. Den fortæller også om sammenstød mellem madkultur, sundhed og miljøhensyn, om rådgivning om sunde kostvaner og om hvad mad og måltider betyder for mennesker i institutioner som hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner til børn.