Tilbage

Livskvalitet

en udfordring

Bjarne Lenau Henriksen

Forfattere: Bjarne Lenau Henriksen

Livskvalitet er et af de mest diskuterede begreber i social- og sundhedssektoren. Bjarne Lenau Henriksen udfordrer skråsikre opfattelser af, hvad begrebet dækker over. Er det et paradoks at tale om livskvalitet i forhold til de socialt udstødte – de marginaliserede grupper – som de psykisk syge, de fattige, de hjemløse osv.? Og hvad er livskvalitet for den enkelte?