Tilbage

Livsduelighed

Grundtvig til konkurrencestat

Pia Rose Böwadt

Forfattere: Pia Rose Böwadt

Børn skal være livsduelige. Det er et synspunkt, man kun vanskeligt kan være uenig i. Men en nærmere undersøgelse afdækker, at der ikke hersker enighed om, hvad termen livsduelighed egentlig betyder. Hvad menes der, når man siger, at børn skal være livsduelige? Og hvem har til opgave at gøre børn livsduelige? Er det skolens, samfundets eller hjemmets opgave?

Denne bog undersøger, hvad der menes med begrebet livsduelighed, når det anvendes i pædagogiske og uddannelsespolitiske sammenhænge. Gennem en redegørelse for de forskellige livsduelighedspædagogikker i vor tids dannelsesdebat diskuterer bogen, om begrebet livsduelighed er et egnet dannelsesbegreb.

Livsduelighed - Fra Grundtvig til konkurrencestat henvender sig til studerende og undervisere ved universiteter og professionshøjskoler med interesse for at udforske og udvikle den danske grundskolen.