Tilbage

Livs-ideer

Michael Böss, Svend Andersen , Safet Bektovic

Forfattere: Michael Böss, Svend Andersen, Safet Bektovic, Inger Vibeke Hansen, Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard, Dorete Kallesøe, Leif Brondbjerg , Hans-Jørgen Schanz

Livs-ideer er et omfattende materiale udarbejdet til hovedområdet Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM) under Lærernes Grundfaglighed.

Indholdet er lagt an på, at der tænkes i sammenhænge mellem K, L og M, således at de tre perspektiver i faget belyser og beriger hinanden. Desuden medtænkes skolen og dens virke i den moderne verden løbende i bogen. På den måde holdes lærerprofessionen hele tiden i sigtekornet og der skabes et samspil mellem den studerendes uddannelse og kommende arbejdsplads i skolen.

Materialet giver et samlet overblik over KLM-perspektiverne som omfatter religion, kultur, idéhistorie, etik, demokrati og medborgerskab. Herved sikrer Livs-ideer en mangefacetteret og sagligt orienteret fremstilling af religionsfaglige, idéhistoriske og medborgerskabsmæssige synsvinkler.

9 videoklip | 116 illustrationer | 73 bonmot'er | 388 ordforklaringer| ca.130 opgaver | ca. 180 interaktive opgaver |