Tilbage

Litteraturens veje

Gerd Lütken , Johannes Fibiger

Forfattere: Gerd Lütken , Johannes Fibiger

Dette er en opdateret fjerdeudgave af den litteraturhistoriske klassiker, som vægter den gode historie og fordyber sig i værkernes æstetik og (idé)historiske kontekst.

Velskrevne introduktioner til perioder, forfatterskaber, ismer og kulturelle strømninger, smukt reproducerede kunstbilleder og et omfattende leksikon med fagbegreber giver nye muligheder for faglig læsning og lystlæsning i litteraturens historie.
Litteraturens veje omfatter de væsentligste litteraturhistoriske perioder – lige fra den oldnordiske digtning over middelalderen, renæssancen, barokken, oplysningstiden, romantikken til det moderne gennembrud, symbolismen, mellemkrigstiden, efterkrigstiden, modernismen og 1970'erne til i dag.

I sine indledende vejledninger til, hvordan litteratur kan læses og analyseres, sætter bogen også fokus på, at læsningen af den samme tekst kan foregå på mange forskellige måder med mange forskellige resultater.

Bogen er forsynet med mere end 250 illustrationer, primært fra den europæiske kunsthistorie. Centrale billeder er kommenteret grundigere for at vise væsentlige positioner i europæisk tankegang.