Tilbage

Litteraturens tilgange, 2. udgave

Stefan Iversen, Thomas Illum Hansen , Henrik Skov Nielsen

Forfattere: Stefan Iversen, Thomas Illum Hansen, Henrik Skov Nielsen, Anne Scott Sørensen, Niels Mølgaard, Gerd von Buchwald Lütken, Johannes Fibiger, Søren Schou, Lilian Munk Rösing, Bo Steffensen, Finn Stein Larsen, Johnny Kondrup, Hans Hauge, Jørgen Dines Johansen , Svend Erik Larsen

Litteraturens tilgange er en grundbog til undervisning i litterær metode på videregående uddannelser, skrevet af en række erfarne forskere og undervisere. Bogen giver et panorerende blik over metodelandskabet og rummer en række eksemplariske læsninger. Metodekapitlerne er suppleret med vejledende litteraturlister og et leksikon over centrale begreber og personer samt en antologi med de anvendte teksteksempler.

Siden bogen udkom første gang i 2001 er der sket meget. Nye tilgange er dukket op, ældre har fået en renæssance, og nogle er blevet mindre interessante. Derfor rummer den nyreviderede udgave en række nye kapitler, mens de tilbageblevne er blevet opdateret og tilføjet en didaktisk dimension, hvor metodens undervisningsmæssige konsekvenser diskuteres.

I bogens afsluttende kapitel tegner Hans Hauge nye tendenser på det litterære landkort og sætter de eksisterende metoder ind i et internationalt perspektiv.