Tilbage

Litteraturens tilgange, 3. udgave

Johannes Fibiger, Niels Mølgaard , Henrik Zetterberg-Nielsen

Forfattere: Johannes Fibiger, Niels Mølgaard, Henrik Zetterberg-Nielsen, Johnny Kondrup, Hans Hauge, Svend Erik Larsen, Søren Schou, Thomas Illum Hansen, Stefan Iversen, Ayoe Quist Henkel, Stefan Kjerkegaard , Jørgen Bruhn, Dag Heede, Anne-Marie Mai, Peter Stein Larsen, Simona Zetterberg-Nielsen, Bergur Rønne Moberg, Tobias Skiveren, Martin Rohr Gregersen , Christian Hejlesen Christensen

Få et panoreret blik over metodelandskabet med eksemplariske læsninger. Denne solide og populære grundbog er til undervisning i litterær metode på videregående uddannelser. Metodekapitlerne er suppleret med vejledende litteraturlister og et leksikon over centrale begreber og personer samt en antologi med de anvendte teksteksempler. Bogen er skrevet af en række erfarne forskere og undervisere. Du får et standardværk, som i denne nyeste udgave indeholder en række nye kapitler. Samtidigt er de tilbageblevne kapitler alle opdateret.