Tilbage

Leg og virkelighed

Donald W. Winnicott

Forfattere: Donald W. Winnicott

Donald W. Winnicott var en usædvanlig børnelæge og psykoanalytiker. Han havde en fin evne til at leve sig ind i barnets verden og derudfra teoretisk afdække og forklare betydningsfulde træk i den tidlige personlighedsdannelse Han var ikke den, der skrev store hovedværker, men han blev om nogen den, der gennem originale artikler og betydelig klinisk erfaring kom til at sætte afgørende præg på den nyere børnepsykologi.

Denne position skyldes ikke mindst de arbejder, han selv samlede i Leg og virkelighed, hvor legens univers og betydning for selvets etablering står i centrum. Her finder man hans skelsættende teori om overgangsobjekter, om moderens spejlingsfunktion og om kreativitetens baggrund og betydning.

Bogen er forsynet med en introduktion og en fyldig bibliografi ved Knud Hjulmand.

Leg og virkelighed udkom første gang på dansk i 1990 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.