Tilbage

Leg

En ny forståelse

Dion Sommer

Forfattere: Dion Sommer

Del af serien Professionernes begreber


Hvordan skal vi forstå leg? Er det en særlig læringsform, eller er det en aktivitet i sin egen ret uden andet formål end sig selv? Og er vi nødt til at vælge det ene legesyn fremfor det andet?


Ifølge LEG - EN NY FORSTÅELSE er svaret nej. Den anviser derimod en tredje vej, hvor de to forståelser samles. Bogen formidler desuden et væld af nye indsigter om legen som fænomen:


- Hvem og hvad begrænser legen i dag, og hvordan frisætter vi legen?

- Hvad definerer leg og legetøj? Hvad er legesyn? Hvad betyder vores begrebsbriller for, hvordan legen opfattes og ses? 

- Hvordan udvikler legen barnets socialitet, selvkontrol, kreativitet, sprog/literacy og læring af den første matematik? 

- Hvordan påvirker og udvikler legen barnets gener og hjerne? Hvad betyder professionsbegrebet 'intergenerationel pædagogik'? 

- Legen går helt tilbage til menneskets forhistorie. Hvilke konsekvenser får denne nye viden for professionernes begreber og praksis? 

- Hvorfor er legen nødvendig i fremtidens robotalder? Hvordan kan legens potentiale bruges i den fremtidsparate skole?


Disse og mange andre spørgsmål finder du svar på i denne banebrydende bog. God fornøjelse.